OPINA PRAWNA ZEZWOLENIA DO POBRANIA

Wielkopolski Ośrodek Wędkarski 
RYBAK  sp. z o.o.
64-360 Zbąszyń, Nowa Wieś Zbąska 2
Bank PKO BP 50 1020 4144 0000 6102 0121 7603 Nip: 595 – 14 – 50 – 254 Regon 301035971
www.rybak24.pl adres mailowy: kontakt@rybak24.pl

___________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                 Międzychód dnia, 19.09.2022 r.
K O M U N I K A T 

W związku z zakończeniem współpracy z PGW WP spółka informuje że, wszystkie zezwolenia na połów ryb wydane przed dniem 01.08.2022 tracą swoją ważność z datą na jaką zostały wydane. Jako potwierdzenie w załączniku opinia prawna.
Informujemy również że, sprzedaż zezwoleń elektronicznych została zakończona, w celu uzyskania informacji zapraszamy do punktów sprzedaży.
Jednocześnie informujemy że od 01 stycznia 2023 nie będziemy dystrybuować już zezwoleń na połów ryb. W celu zakupu zezwolenia należy kontaktować się z PGW WP:
1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, tel.: +48 (61) 856 77 00
2. Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, tel.: +48 (52) 33 91 100
Pełnomocnik zarządu